ציונות

ציונות מתי הפך לציוני ? וינגייט עצמו סיפר ( בתשובה לשאלת אחד הקצינים באתיופיה ) כי בדרכו לארץ ישראל התחיל ללמוד את בעיות הארץ מימי הכיבוש הבריטי והצהרת בלפור — ואף חקר ולמד את הבעיה היהודית מקדמת דנא — והגיע למסקנה כי רק הציונות היא הפתרון לבעיה ; משמע : הקמת מדינה עצמאית ליהודים בארץ ישראל . ברור כי ציונותו נבעה גם ממקורות אחרים : מן הרגש הדתי העמוק שלו , מדבקותו בתורת הנביאים והרצון לראותה מתגשמת , ומתוך התביעה ליחס של צדק כלפי העם היהודי המעונה . נוסף להכרתו הציונית , הייתה לווינגייט גם אמונה בייעודו של עם ישראל . שאלה זו עלתה פעם , בנוכחותי , בשיחה שנערכה בביתו של יעקב זלצמן . המארח , אחד מראשי הציונים בקהיר , אמר בפשטות : "אני מוותר על התעודה שלנו . רצוני שנהיה עם ככל העמים , עם חופשי במולדתו . " וינגייט התפרץ : "הכיצד , עומד אתה לוותר על תעודת ישראל בעמים ? האם לשם כך סובל עמך ומתענה בגולה זה אלפיים שנה — רק כדי להיות ככל הגויים , ותו לא " ! ? עם הגיעו לחיפה , ביקש וינגייט להיפגש עם אחדים מראשי היישוב . בסיועו של קפטן סטריינג' משירות המודיעין ( החשאי ) הבריטי , נפגש עם עמנואל ילן...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור