ועדת החלוקה (ועדת וודהד)

ועדת החלוקה ( ועדת וודהד ) באפריל 1938 הגיעה לארץ ועדת החלוקה , שנקראה "ועדת וודהד" על שם יושב הראש שלה . הוטל עליה לקבוע גבולות לשטחים שהוצעו ליהודים ולערבים — ולשטחים שיהיו תחת שלטון ממשלת המנדט . ועדת פיל הייתה "ועדה מלכותית , " מעין ועדה עליונה ! ועדת וודהד , לעומת זאת , הייתה ועדת פקידים — והובהר לה שעליה "לקבור" את תכנית החלוקה . ועדת וודהד הגיעה למסקנה כי תכניתה של ועדת פיל אינה מתקבלת על הדעת , בגלל המספר הרב של ערבים בשטח המיועד למדינה היהודית . הוועדה קיימה ישיבותיה בירושלים , מסוף אפריל עד תחילת אוגוסט . 1938 וינגייט מסר עדות לחברי הוועדה והוצג בפניהם על ידי הגנרל היינינג , שהחליף באפריל את וייוול כמפקד העליון של הצבא הבריטי בארץ . וינגייט ניצל את ההזדמנות להציע את הגברת השימוש במשטרת היישובים היהודיים , תוך כדי שילובם באסטרטגיה הבריטית כפי שווינגייט הציג אותה . בין השאר אמר : "כל התקדמותם של הערבים , מאז הענקת המנדט , הייתה בעיקרה בשכנותם של שטחים יהודיים ומושבות יהודיות והיוותה תוצאה של ההשפעה היהודית . המרד בשתי השנים האחרונות הביא להפסקה כמעט מוחלטת של ההגירה היהודית ול...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור