פלגות הלילה

פלגות הלילה בלוז תזכיריו של וינגייט עמדה הצעתו : הקמת ארגון מיוחד לתנועה בלילה , שיהיה מורכב ממפקדה ופלגות מארב אחדות . השם שהציע — " הקבוצה לתנועה בלילה / ' התזכיר מפרט את תפקידיו של מפקד הקבוצה , אמצעים לפיתוחה המהיר של קבוצה זו , קיום מגע עם כל מרכזי המודיעין תוך שימוש בצופן קל , שמירת קשר עם כל הרשויות האזרחיות והמשטרתיות ועוד . מפקד הקבוצה יהיה כפוף למפקדה של חטיבת הרגלים מס' . 16 אפשר יהיה לפנות לבריגדיר עצמו בעניינים מסוימים — ומפקד הקבוצה יהיה מוסמך לבקש עזרה של המשטרה ושל יחידות צבאיות , שיפעלו לפי בקשתו לצורך הטעיית האויב . כאן נכנס וינגייט לפרטי התרגולות ושיטת הסימנים המוסכמים . הוא כותב על סימני אור או סימני קול — לעצירה , להסתערות מיידית על האוייב בעת שנפגשים איתו , ליצירת מבנה קרבי ועוד — וכן על תרגולת להצבת מארבים ועל שיטות חמיקה ממארבים של האויב . העיקר — לא ללכת בשבילים . שום ערבי לא ינסה להציב מארב לפלגה הנעה מחוץ לשבילים . שוב ושוב ציין וינגייט את יתרונותיהן של "הכנופיות" לעומת צבא סדיר 1 הן מצטיינות יותר בידיעת השטח , בקלות התנועה , באפשרויות של תצפית על תנועות הצבא...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור