פתח דבר

פתח דבר העלייה לחניתה התקיימה ב 21 במארס . 1938 בראשית 1937 נשלחה לארץ "ועדה מלכותית , " אשר כונתה "ועדת פיל" על שם יושב הראש שלה . יציאת הוועדה נתאפשרה לאחר שהערבים הסכימו להפסיק את השביתה הכללית שפתחו בה עם תחילת "המאורעות" בניסן תרצ"ו . ( 1936 ) השביתה הופסקה , כביכול , לפי בקשת מדינות ערב , בתיאום עם הממשלה הבריטית — ובכך ניתנה לכל מדינות ערב דריסת רגל בבעיה הארצישראלית . לאחר שמיעת עדויות של ערבים ויהודים ופקידי ממשלה בריטיים , חזרה הוועדה לבריטניה ועסקה בניסוח המלצותיה . המסקנה העיקרית שלה הייתה כי "סכסוך שאץ להתגבר עליו פרץ בין שתי עדות לאומיות בגבולותיה של ארץ קטנה . כמיליון ערבים עומדים במלחמה גלויה או נסתרת עם 400 אלף יהודים לערך . אין כל יסוד משותף ביניהם . העדה הערבית היא אסיאתית באופיה . העדה היהודית היא רובה ככולה אירופית . שונות הן זו מזו בדתן ובלבושן , בחייהן התרבותיים והחברתיים ; דרכי מחשבתן ואורח חייהן רחוקים אלה מאלה לא פחות משאיפותיהן הלאומיות . שאיפות אלה הן אבן הנגף הכבדה ביותר העומדת על דרך השלום . הבית הלאומי לא יוכל להיות לאומי למחצה . " " ועדת פיל" קבעה כי שנ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור