תוכן העניינים

תוכן העניינים הקדמה 7 פתח דבר 9 פרק א' — שנים ראשונות 13 המשפחה 13 בית הספר לקצינים וראשית השירות הצבאי 15 יציאה לסודן 19 חזרה לחיל התותחנים 23 פרק בי — בארץ ישראל 25 " המאורעות" 25 העבודה בירושלים 28 סיורים ראשונים 30  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור