אורד וינגייט - חייו ופועלו

לנכדותי ולנכדי באהבה אברהם עקביה אורד ו > נג » ט - ח » ו ופועלו צה"ל — הוצאת "מערכות" ו משרד הביטחון — ההוצאה לאור Abraham Akavia Orde Wingate His Life and Mission עורך : סא"ל ( מיל ( ' צבי עופר עטיפה : וס"ן זיו בשן  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור