רשימה ביביליוגרפית קצרה ומומלצת

רשימה ביביליוגרפית קצרה ומומלצת ספר עיון יסודי יצחק משה ( איסמר ) אלבוגן , התפילה בישראל בהתפתחותה ההיסטורית , דביר , תל אביב תשל"ב . 1972- ספרי מחקר יוסף היינימן , התפילה בתקופת התנאים והאמוראים , מגנס , ירושלים תשל"רו. 1978- עזרא פליישר , תפילה ומנהגים ארץ ישראליים בתקופה הגניץה , מגנס , ירושלים תשמ"ח988- ו . דניאל גולדשמידט , מחקרי תפילה ופיוט , מגנס , ירושלים תשל"ט . 1979- נפתלי וידר , התגבשות נוסח התפילה במזרח ובמערב א-ב , מכון בן צבי , ירושלים תשנ"ח988- ו . סידורים לעיון ולהשוואה סדור רב סעדיה גאון ( מן המאה העשירית , ( בעריכת דוידזון , אסף , יואל , ירושלים , מהדורות תש"א-ו 94 ו , תשמ"ה985- ו . סידור עבודת ישראל , בעריבת יצחק דוב בער , ברלין תרצ"ז937- ו ומהדורות צילום . סידור רינת ישראל , בעריכת שלמה טל - נוסחי אשכנז , ספרד , עדות המזרח - מהדורות שונות . סידור העבודה שבלב , התנועה ליהדות מתקדמת בישראל , ירושלים תשמ"ב. 1982- רשימה מפורטת ומעורבבת של מאמרים בענייני תפילה ומועדים מאת יוסף תבורי ; התפרסמה במוסף מיוחד לכרך סד , תשנ"ב-תשנ"ג של "קריית ספר" - רבעון ביביליוגרפי של בית הספ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור