פרק י"ג חתימה

פרק י"ג חתימה הפרק הקודם של הספר הביא את כל המערכת של תפילות הבוקר אל סיומן . ואף על פי כן נותרה עוד יחידת שיר תפילה אחת שלא הזכרנוה עד כה שאותה נהוג לשורר בשבתות ובחגים , ושבחרתי לסיים בה את הספר הזה : "שיר הכבוד" אשר נוצר באשכנז בימי הביניים , בחוגים המכונים "חסידי אשכנז , " אולי בידיו של אחד מגדולי היוצרים של חוגים אלה , הוא רבי יהודה החסיד אשר נפטר בשנת . 1217 שיר הכבוד נכתב ברוחם של חסידי אשכנז . הוא ספוג רעיונות מיסטיים ופילוסופיים ונשען על פסוקים מן המקרא ועל פרשנותם ודרשותיהם של חז"ל שאינן גלויות לעין כול . החל בשורה החמישית ועד סמוך לסופו בנוי השיר באקרוסטיכון אלפביתי פשוט . בכמה מקומות בשיר זה מופיעים ביטויי הגשמה המתארים את האל במונחים אנושיים וגופניים מובהקים , דבר שהעלה התנגדות לשיר כולו ובמיוחד לאמירתו בציבור . אך יותר מאלה ניכרת כאן דבקותו של הכותב המתפלל באלוהיו ואהבתו אליו . הקשיים בהבנת השיר והשמעתו התדירה הביאו לכך שרבים מזלזלים בו ואינם מבחינים ביפעה הגלומה בו ובאהבת האל העולה מתוכו . נסיים אפוא את הספר בשיר הכבוד , כדרך שנוהגים במקומות רבים לסיים את תפילות הבוקר בש...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור