פרק י"א חטיבות ההתחלה של התפילה

פרק י"א חטיבות ההתחלה של התפילה בפרקים הראשונים של ספר זה תוארו החטיבות המרכזיות והעתיקות של התפילה : קריאת שמע וברכותיה ותפילת העמידה . אולם בפועל כוללת התפילה הסדירה גם חלקים אחרים , לפני החטיבות העיקריות ואחריהן , ובפרק זה נעסוק בשתי החטיבות הראשונות של תפילת הבוקר : ברכות השחר ופסוקי דזמרא . חטיבות אלה נהוגות בכל יום מימות השנה , ובראשונה שבהן , היא חטיבת ברכות השחר , אין כל הבדל בין הנאמר בשבתות ובחגים לבין הנאמר בימות החול . ברכות השחר הן המרכיב העיקרי אך לא הבלעדי של חטיבה זו של התפילה , ורוב הדיון בחטיבת הברכות יוקדש להן אף כי אלה אינן הראשונות ברצף הברכות ושאר אמירות של בוקר . רוב הברכות המכונות ברכות השחר כלולות בצרור אחד ובו חמש עשרה ברכות הנאמרות ברצף ומטבע לשון אחד להן : "ברוך אתה ה' אלוהינו מל ך העולם אשר , " ... וגם המקור ההלכתי של רוב הברכות האלה משותף . אולם תוכניהן של הברכות אינם אחידים , ועל פי המקור התלמודי שלהן לא נועדו הברכות להיאמר כאחת אלא בזמנים שונים , ולאו דווקא כחלק מסדר התפילה , כפי שיתברר בהמשך . אחדות מאלה אמורות ללוות את האדם הניעור משנתו , קם ממיטתו , מ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור