פרק י הפיוט הקדום והתפילה

פרק י הפיוט הקדום והתפילה עד כה עסקנו בספר זה בעיקר בתפילות הקבע והחובה ורק מעט במנהגים ובחלקי תפילה שאינם קבועים ומחייבים , כגון הקריאה בציבור באחדות מהמגילות שנדונה בסוף הפרק הקודם . הפרק שלפנינו מטפל בנושא שכולו אינו אלא הרחבה לתפילות הקבע הישנות , וקרקע גידולו היא המציאות של סוף תקופת התלמוד , כאשר תפילות הקבע וההלכות הנוגעות בהן הספיקו להתגבש , להתקבל וגם להתרחב לא מעט . אולם תהליך הצמיחה בתוך עולם התפילה טרם נפסק , ועם עליית הפיוט בתום תקופת התלמוד עומדת הצמיחה בפני עליית מדרגה , באיכות ובכמות . זאת ועוד : רוב החומר הנדון בפרק זה אינו נוהג למעשה בסידורי התפילה שבידינו , ובזאת חורג הפרק ממגמתו הכללית של הספר . אולם חשיבותו של הפיוט הקדום במהלך התפתחותן של תפילות ישראל אינה מוטלת בספק , ועל כן נכלל פרק זה בספר למרות ריחוקו היחסי ממהלכן של רוב התפילות הנהוגות . המעיין יוכל לראות את ההשפעה הישירה והעקיפה של הפיוט הקדום על השירה הדתית ואף על זו החילונית של ימי הביניים ובכלל זה על הפיוטים המאוחרים שלא יידונו בספר זה . רבים מן הפיוטים האופייניים לתקופה שלאחר התלמוד חוזרים אל המקרא ומתאר...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור