פרק ט קריאות התורה, ההפטרה והמגילות

פרק ט קריאות התורה , ההפטרה והמגילות בתודעתם של רבים מושרשת ההנחה כי בית הכנסת נוצר קודם כול כמקום התכנסות לתפילה , ורק אחר כך נוספה אל התפילה בבית הכנסת גם קריאה בתורה וכן בנביאים ולעתים גם בכתובים , את לימוד התורה בבית הכנסת - במתכונת של דרשות בציבור או שיעורי תורה לרבים וכיוצא באלה - רואים בהתפתחויות מאוחרות לתכלית העיקרית שלשמה נועד בית הכנסת : התפילה בציבור . הנחה זו מוטעית לחלוטין . בית הכנסת הנו מוסד עתיק והוא נוצר עוד לפני חורבן הבית השני , הרבה זמן לפני שהתמסרה התפילה , כפי שהתברר בפרק הראשון . מכל המקורות העתיקים המעידים על הפעילות בבית הכנסת בימי הבית השני ובדורות הסמוכים לחורבן עולה בבירור כי בית הכנסת שימש מקום לימוד וקריאה בתורה בטרם התפתח אל תפקידו המאוחר כבית תפילה . ועוד במאה השלישית אנו שומעים על חכמים שהסתייגו מן התפילה בבית הכנסת והעדיפו על פניה תפילה בבית המדרש או במקומות אחרים . מוסד הקריאה בתורה עתיק אף מבית הכנסת . בתורה עצמה אנו מוצאים במקום אחד , ורק בו , את ההוראה לקיים מעמד קריאה בתורה בציבור , פעם אחת בשבע שנים . וכך נאמר בספר דברים : ,., מקץ שבק שמם במוקד ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור