פרק ח ברכת כהנים

פרק ח ברכת כהנים שלא כ"קדושה" והקדיש , שמוצאם לוט בערפל ואיננו יודעים לקבוע אימתי נוצרו ומה היה תפקידם הליטורגי המדויק , הרי מוצאה של ברכת הכהנים ברור וידוע . את מקורה של הברכה על הנוסח המדויק והמחייב שלה נמצא בתורה . וכך נאמר שם : וירבר הי אז משה ר { אמר . רבר hx אהרן ^ 7 בניו ריאמר , בה תברכו את בני ישרא , $ אמור דיהם . יברכך הי וישמרך . יאר הי פניו אר י יך ויחנך . ישא הי פניו א * 7 יך וישם * 7 ך ש ^ ום . ושמו את שמי )) די בני ישראו / , אני אברכם > . בטדבר ר , ח 8 יי ההוראה ברורה אפוא . היא ניתנה בידי משה לאהרן ולבניו הכהנים לדורותיהם והיא מחייבת אותם על כל פרטיה ועל הנוסח המדויק של גוף הברכה , שהוא שלושת הפסוקים "יברכך - שלום , " אלא שהציווי אינו מפרט את סדרי הברכה . מתי מברכים הכהנים את בני ישראל ? באיזה מקום ? באילו נסיבות ? כמה פעמים ביום / בשנה / במהל ך חיי האדם ? בטרם נעמוד על מקומה של הברכה בסדרי התפילה בימינו ובימי קדם , נעיר כי בחפירות הארכיאולוגיות שנערכו בירושלים בשנות השמונים למאה העשרים נמצא הנוסח של גוף הברכה ( בלא הפסוקים שלפניה ואחריה ) כשהוא חרוט , בשינויים מסוימים ,...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור