פרק ו תפילות ראש השנה ויום הכיפורים

פרק ו תפילות ראש השנה ויום הכיפורים בתחילת הפרק הקודם ראינו שהמבנה הכולל של מערכת התפילות בשבתות ובחגים דומה מבחינה מהותית לזה של ימות החול , והמרכיב הייחודי העיקרי של תפילות הימים המקודשים הוא תפילות העמידה . עיקרון זה נכון גם לגבי ראש השנה ויום הכיפורים . כבכל ימות השנה , מוכרות גם בתפילות העמידה של ראש השנה ויום הכיפורים שלוש הברכות הראשונות ושלוש האחרונות שתכניהן אינם משתנים . אלא שברכת קדושת השם , היא הברכה השלישית של העמידה , מתרחבת מאוד בימים אלה ומתוספים אליה קטעים המנוניים מלאי שגב ויופי , מן המרשימים שבכל תפילות ישראל . אביא כאן את רוב קטעי התוספות ל"קדושת השם" של הימים הנוראים : ובכן תן פחדך הי אלוהים hy בז י מקש > ך ואימתך by כ ? מה שבראת , ויראוך כ * 7 המעשים וישתחוו ו י פניך בו הברואים , רעשו בוד י ם אגורה אחת ר י עשות רצונך בר י בב שר י ם ... ובכן תן בבור הי ז י עםך , תהי י ר י ה ו י יראיך ותקווה טובה ךי רורשיך , ופתחון פה ז י ם"חז י ים ךי ך , שמחה ו י ארצך וששון ר י עירך  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור