פרק ה תפילות השבת והחגים

פרק ה תפילות השבת והחגים * המבנה הכולל של תפילות השבת והחגים אינו שונה במהותו מזה של התפילות בימות החול . גם כאן מורכבת התפילה מאותן חטיבות יסוד , והמבנים הבסיסיים של החטיבות דומים לאלה שתוארו קודם . חטיבת ברכות השחר נותרת בעינה וללא שינוי ; אל חטיבת פסוקי דזמרא נוספים מזמורי תהילים אחדים וכן תפילת "נשמת" שבה נדבר בהמשך הפרק ; חטיבת סיום התפילה מתפצלת : מקצתה נאמרת אחרי קריאת התורה ולפני מוסף , מקצתה נותרת בקטעים לסיום כל מערך תפילות הבוקר , ואילו קטעי התחנונים נשמטים כליל מתפילות השבת והחג : פרקי התחנון מתאימים לימות החול אך מקומם לא יכירם בשבתות ובימים טובים . גם השינויים בחטיבה השלישית , קריאת שמע וברכותיה , אינם מרחיקי לכת . ההבדל העיקרי שבין תפילות החול ותפילות השבת והחגים הוא בתפילות העמידה . ברור שאין כל הבדל בקריאת הפרשיות של שמע בכל ימות השנה . כמו כן אין הבדל בין ברבות קריאת שמע של החגים לאלה של ימות החול . קיים הבדל בין ברכת יוצר של שחרית בשבת לזו של יתר הימים , שבן בשבת מוחלף הפיוט הקצר "אל ברוך גדול דעה" ב"אל אדון על כל המעשים" הארוך ממנו , ואליו מצטרף קטע המקשר בין הפיוט ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור