פרק ג ברכות קריאת שמע

פרק ג ברכות קריאת שמע בפרק הקודם ראינו שקריאת שמע נהוגה היתה , יחד עם עשרת הדברות , כחלק מעבודת המקדש של הכהנים בבוקר וכי אליהן התלוו מספר ברכות . ברכות שונות מרכיבות חלקים נוספים ומרכזיים של התפילה . נבהיר עתה את המונח ברבה בהקשר של התפילה . כל הברכות שתיקנו חכמים ואשר משולבות בתפילות ישראל כוללות את המטבע היסודי של הברכה והוא צירוף המילים "ברוך אתה ה . '" צירוף זה עשוי שיופיע בברכה פעם אחת או פעמיים , בראש הברכה או בסופה או בשניהם , בתוספת המילים "אלוהינו מלך העולם" או בלעדיהן , אולם אין לך ברכה שתיקנו חכמים שאין בה המטבע " ברוך אתה ה . "' נראה שבשלב קדום של התפילה עדיין לא התגבש נוסח יסודי זה כתנאי הכרחי והיו קיימים מטבעות נוספים , שונים במקצת . ייתכן שהמשפט המשולב בקריאת שמע "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" ואשר נדון בפרק הקודם הנו שריד לברכה עתיקה שבה פונה האדם לאלוהיו רק בלשון נסתר , בעוד שבמטבע הברכות המאוחר והמוכר פונה המבר ך לאל בלשון נוכח - ברוך אתה - ולאחר מכן הוא עובר ללשון נסתר : "אשר קדשנו ... וצוונו . " ... ייתכן שהמשפט הפותח את פסוקי דזמרא " , ברוך שאמר והיה העולם" ( ראה...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור