טיהור המקדש, חנוכתו וביצורו

טיהור המקדש , חנוכתו וביצורו [ 36 ] ויאמר יהודה לאחיו - אלון ( מחקרים , ב , עמ ' , ( 156 מבקש ללמוד מכאן ומעוד מקומות ( להלן , פס ' 58 ועוד ) שיהודה ואחיו היוו מעין קבוצת הנהגה בראשות העם . לי נראה שלשון זו באה מידי מחבר מק '' א , המבקש להדגיש בדרך זו את השותפות של כל בני מתחיה , ובהם שמעון מייסד השושלת , בהנהגת המרד מראשיתו . שתי שאלות לפנינו בנוגע לנסיבות ההשתלטות על המקדש וטיהורו . מתי אירע הדבר ואילו תנאים אפשרו פעולה זאת ללא הפעלת כוח בהיקף גדול . התשובות אינן קלות והן קשורות לבעיות של המקורות ההיסטוריים ולבעיות בכרונולוגיה של התקופה . מק " ב קובע את המסע הראשון של ליסיאס ואת הקרב בבית צור לאחר מותו של אנטיוכוס הרביעי ולאחר טיהור המקדש . ואולם אין לקבל סדר זה של האירועים , וככל הנראה היו שיקוליו של מחבר מק"ב דידקטיים וספרותיים ( בר כוכבא , יהודה המקבי , עמ' . ( 277 ייתכן שסידור החומר בצורה זו הושפע גם מקובץ המכתבים שבמק"ב יא , 16 ואילך - המיוחסים כולם בטעות לימי אנטיוכוס החמישי - ולכן הוא שולב עם הפעילות של ליסיאס אחרי קרב בית צור . הדברים נראים לי תקפים גם אם אכן מת אנטיוכוס לפני...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי