תחנה מס' — 12 נחלת־יצחק

ממקום זה ממשיך הכביש הישן את דרכו מזרחה על כמת ההר , עד למשטרת אבו ע'וש ( נתפסה בידי כוחותינו מידי הבריטים ב 21 באפריל , ( 1948 ומשם לכפרים אבו ע 1 ' ש ובית נקופה ( היום מושב . ( שני הכפרים הללו נקטו עמדה נייטראלית בקרבות ואף סייעו לכוחות ה'הגנה' ואחר כך לצה"ל . תחנה מס' — 1 2 נחלת יצחק מבית נקופה עולה הכביש לכיוון הקסטל ( היום הר מעוז . ( במלחמת העצמאות עבר הכביש הצר בין עין חמד ( אקווה 5 לה ) לבין הגבעה שעליה ניצב בית בודד — נחלת יצחק . הבית , שנבנה כשנות השלושים , שימש כתחנת נוטרים . כאן התאמנה בקיץ 1936 ' הנודדת' של י יצחק שדה ואליהו בךחור , וב 1937 / 8 ישבה בו 'פלוגת הכביש' של אצ"ל . הכביש העוקף את הגבעה ממערב ומדרום הוא ממש אותו כביש שעבר כאן במלחמת  אל הספר
יד יצחק בן-צבי