מקורות האיורים

מקורות האיורים חובה נעימה היא לבית ההוצאה להודות למי שהרשו להשתמש בתצלומים שברשותם . בסוגריים מרובעים — _1 1 מספר העמוד שבו מופיע האיור בספר זה . אלבטרוס _( לוח צבע _11 : _1 בית הספר הבריטי לארכאולוגיה בירושלים _1107 , 102 , _43 , 411 בית הספר הפרנציסקני לחקר המקרא והארכאולוגיה 1481 ברקאי _, גבי ; 266 , _264 , 258 _, 2561 לוחות צבע 1 ; 2 , 1 , _* ו 14 , 3 , 2 , 1 : _\/ החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה , מתוך : 28 _. ק ; _1581 / _£ _/ , 46 ( 1996 ) , קדמוניות , יא ( תשל"ח , ( _עמ' ; _1263117 נ' _אביגד , העיר העליונה , ירושלים , , 1980 _עמ' _11091 58 , _11251 56 , _[ _1091 _50 _, 1110 _] 48 , _( 299 ) 43 , _1111139 , _1110137 , _1110 _] 17 ירדני , עדה 1295 , 2921 מוזיאון ארצות המקרא , ירושלים ( לוחות צבע _( 2 , 1 : _11 ; 2 _: 1 מוזיאון המזרח הקרוב , ברלין _1291 מוזיאון ישראל _12681 מוסד _ביאליק _, מתוך : ש' אחיטוב , אסופת כתובות עבריות , ירושלים תשכ"ג , _עמ' 28 , _12781 25 , _( 2901 23 , _[ _2721 _15 _12741 [ 3851 147 , _[ 385 , 3841 144 , _1384 _] 146 , _13841 143 , _13841 142 _, _13831...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי