רשימת האיורים

רשימת האיורים מפת סביבות ירושלים — קו פרשת המים הארצית ותחומי אגני הניקוז העיקריים 6 מפת העיר העתיקה — התשתית הטופוגרפית : רכסים ונחלים 7 א"ע . 287 מכתב של _עבךח'בה מושל ירושלים לפרעה אמנחתפ ד' 29 הצעת שחזור של הבתים מתקופת הברונזה הקדומה שנתגלו בעיר דויד 37 קבר מתקופת הברונזה הביניימית שנחשף בידי קניון על הר הזיתים . מבט על פיר הכניסה לקבר , וכלי חרס שנמצאו בו 41 שרידי חומה ( ואולי שער ) מתקופת הברונזה התיכונה ב ( ועליה שרירים מתקופת הברזל ב ) שנחשפו בעיר _רויד על ידי קניון 43 שיבוצי עצם שונים מתקופת הברונזה התיכונה ב ; מחפירות שילה בעיר רויד 45 מפת אתרי קברים מתקופת הברונזה בסביבות ירושלים 46 חרפושיות מתקופת הברונזה התיכונה ב והמאוחרת מהקבר בדומינוס פלוויט שעל הר הזיתים 48 מבט פרספקטיבי של שטח _0 בחפירות שילה בעיר _דויד 53 שבר מצבה מצרית מתקופת הברונזה המאוחרת שנתגלה באזור שמצפון לשער שכם 58 חלקי כן פולחני מתקופת הברזל א שנתגלה בחפירות שילה בעיר דויד 63 תוכנית היישוב מתקופת הברזל א בשכונת גילה 64 חפירות א' מזר _וב' מזר באזור 'חומת העופל . ' תוכנית שרידי השער והמבנה הנספח אליו . בתחתי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי