איור 3. ( א )תוכנית בית מטיפוס ארבעה מרחבים בח'רבת א־ראס (על־פי נ' פייג) (ב) תוכנית מבנה בח'רבת א־ראס (על־פי ש' גיבסון וג' אדלשטיין)