רשימת האתרים

רשימת האתרים א . תלים ואתרים גדולים . 1 רמת רחל 17063 12747 יישוב גדול וארמון מתקופת מלכי יהודה , שתוארך על שלביו למן המאה _הח' לפסה"נ ועד לשלהי תקופת הברזל . האתר נחפר על ידי יוחנן _אהרוני בשנים 1959-1962 ועל ידי גבריאל ברקאי בשנת . 1984 _12 אדלשטיין ומילבסקי , התיישבות כפרית , _עמ' ; 10 -9 גיבסון ואדלשטיין _, נוף כפרי , _עמ' _13 . _154-153 ראה : א' דה גרוט _וצ' גרינהוט _, 'מוצא , ' חדשות ארכיאולוגיות , קג ( תשמ '' ה , ( _עמ' ; 74-73 ג' אדלשטיין , _'ח' אל בורג , _" חדשות ארכיאולוגיות , מה ( תשל '' ג _, ( _עמ' ; 26 אדלשטיין ומילבסקי , שם , _עמ' ; 9-2 גיבסון ואדלשטיין , שם , _עמ' ; 145 נ' פייג _וע' עבד רבו , 'ירושלים , ח' _א רס _, ' חדשות ארכיאולוגיות , קג , ( 1995 ) _עמ' ? _61 § _, ; 66-65 _. _א 3116 _>' , _י _\ 1 _מ _1131 ק 1116 _1 _* _6 ת _6 _* _01500 _^ 61165 1 _אי 3-7 _. קק , _? £ _() , 128 ( 1996 ) _, _1 _מ _8316 ט ; _. _161 א' זהבי , 'ירושלים מנחת , _' _חדשות ארכיאולוגיות , צט  אל הספר
יד יצחק בן-צבי