טבלת התפלגות סוגי ההתיישבות על פי אזורים בפריפריה של ירושלים בתקופת הבתל ב