סיכום

סיכום התמונה המצטיירת מן המידע שהוצג לעיל היא כי 82 האתרים שנסקרו ונחפרו סביב ירושלים שכנו ברובם במרחק של 7-6 ק"מ _מן העיר , ומרביתם התקיימו בשלהי תקופת הברזל ב . רק באתרים מעטים נמצאו שכבות יישוב מן המאות הי - ' ט' לפסה"נ _, כגון : ח'רבת _אל בורג' ומוצא במערב ותל _אל פול בצפון . המספר הקטן של טביעות 'למלך' מעיד על מיעוט האתרים שאפשר לייחסם למאה _החי לפסה"נ . אלו אותרו מדרום לעיר , באזור נחל רפאים ורמת רחל . גם מצפון לירושלים מעטים האתרים שאפשר לתארכם למאה _הח' לפסה"נ _: _נבי סמויל והחווה בוואדי סלים . בכל האתרים שנידונו כאן נמצאו חרסים משלהי תקופת הברזל , היינו המאות הז - ' _הר לפסה"נ . ריכוז האתרים הגדול ביותר נמצא מצפון לעיר ( ראה טבלת התפלגות סוגי ההתיישבות על פי אזורים , ( שם הטופוגרפיה מתונה יותר מאשר באזורים האחרים , ויש שטחים נוחים לחקלאות ואף קרבה אל דרכי הגישה העיקריות לירושלים . לעומת זאת , בולטת ההתיישבות הדלילה בספר המדבר שבמזרח . למרבית היישובים ( כ 80 אחת ; איור ( 2 אופי חקלאי מובהק : יישובים כפריים , מבנים יחידים , בתי חווה ומתקנים חקלאיים סמוכים לשטחים חקלאיים מעובדים...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי