ריכוזי חרסים

ריכוזי חרסים על פי פיזור חרסים אי אפשר לאמוד את מיקומו של יישוב , ואף על פי כן נזכיר שלושה אתרים שבהם נמצאו ריכוזי חרסים כמקומות יישוב אפשריים . אזורים אלה נחרשו ונהרסו במהלך השנים האחרונות על ידי בנייה מודרנית ואפשר כי החרסים מעידים על יישוב קדום " . , _" ראה האתר בבית כיכא ( להלן , הערה . ( 96  אל הספר
יד יצחק בן-צבי