הרגמים נתגלו בדרך כלל בריכוזים,למעט מקרים בודדים של רגמים יחידים.הם נחשפו באזור קרית מנחם שבמערב ירושלים וביער רמות/רכס שועפט שבצפון ירושלים. בין הרגמים במערב ירושלים נחפרו רוגם מס' 2 על ידי אולברייט ומספר רגמים על ידי ר' עמירן. 6 החפירות והסקר שנעשו על ידי א' און וי' רפיואנו ביער רמות, על שטח של 17.5 דונם בקירוב,הניבו לא פחות מ־100 רגמים: הגדול שבהם השתרע על שטח של 7x12 מי (יחידה ,(2 ואילו הקטן גודלו 4x2 מ.' כעשרה מהם נחפרו ומרביתם נסקרו ותועדו. חופרי הרגמים ביער רמות מבחינים בארבעה סוגי רגמים:

הרגמים נתגלו בדרך כלל בריכוזים,למעט מקרים בודדים של רגמים יחידים.הם נחשפו באזור קרית מנחם שבמערב ירושלים וביער רמות/רכס שועפט שבצפון ירושלים. בין הרגמים במערב ירושלים נחפרו רוגם מס' 2 על ידי אולברייט ומספר רגמים על ידי ר' עמירן. 6 החפירות והסקר שנעשו על ידי א' און וי' רפיואנו ביער רמות, על שטח של 17.5 דונם בקירוב,הניבו לא פחות מ־100 רגמים: הגדול שבהם השתרע על שטח של 7x12 מי (יחידה ,(2 ואילו הקטן גודלו 4x2 מ.' כעשרה מהם נחפרו ומרביתם נסקרו ותועדו. חופרי הרגמים ביער רמות מבחינים בארבעה סוגי רגמים:

הרגמים נתגלו בדרך כלל בריכוזים , למעט מקרים בודדים של רגמים יחידים . הם נחשפו באזור _קרית מנחם שבמערב ירושלים וביער רמות / רכס שועפט שבצפון ירושלים . בין הרגמים במערב ירושלים נחפרו רוגם _מס' 2 על ידי אולברייט ומספר רגמים על ידי ר' עמירן . החפירות והסקר שנעשו על ידי _א' און וי' רפיואנו ביער רמות , על שטח של 17 . 5 דונם בקירוב , הניבו לא פחות מ 100 רגמים : הגדול שבהם השתרע על שטח של 7 x 12 _מי ( יחידה , ( 2 ואילו הקטן גודלו 4 x 2 מ . ' כעשרה מהם נחפרו ומרביתם נסקרו ותועדו . חופרי הרגמים ביער רמות מבחינים בארבעה סוגי רגמים : ( א ) רגמים , המסתירים מבנים ; ( ב ) רגמים המסתירים מתקנים . במקרים אלה הרגמים נבנו על מתקנים או מבנים שננטשו ; ( ג ) ו ( ד ) רגמים מסוג הרגמים שנחפרו על ידי אולברייט , _עמירן ואון . אלה הם רגמים רבועים , מלבניים או אובאליים . לאלה האחרונים מספר מרכיבים ברורים : ( 1 ) כניסה מדורגת ( 2 ) _, קיר היקפי מסביב לרוגם ; ( 3 ) תא אחד או שניים בתוך הרוגם ; ( 4 ) בור או מתקן צמוד לקיר החיצוני של הקיר ההיקפי ; ( 5 ) כיסוי אבנים מעל הרוגם ; ( 6 ) מעין משטח של אבנים מעובדות או מש...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי