שטחי חקלאות

שטחי חקלאות במספר מקרים צוינו בסקרים שטחי עיבוד חקלאי , על פי _ריכת המתקנים החקלאיים ושפע חרסים . ראוי לציין כי תופעת המדרגות החקלאיות שניצלו את השטח ההררי , האופיינית לאזור ירושלים , _כי המונח 'חצר' במקרא מתייחס לבית בודד במרכזו של שטח חקלאי , וכי זו התמונה סביב ירושלים . אכן קיימים בתים בודדים בשטח , אך לא כתופעה שניתן לנתח דרכה את אופי היישוב סביב ירושלים . פירוש המונח 'שדה _העיר' כ'אותו מרחק חקלאיים קרובים יותר אל העיר , השייכים לתושביה . אך סביר כי במרחקים של 7-5 _ק''מ יתפתחו יישובים קטנים או גדולים יותר ויקיימו חקלאות הררית מפותחת בכוחות עצמם , ולו בשל האפשרות של אספקת מוצרים חקלאיים לעיר הגדולה , משיקולים טהורים של מקורות מחיה . _3 _ע' מזר , 'החפירות בח'רבת אבו א תווין ומערך המצודות הישראליות בהרי יהודה , ' _ארץ ישראל , טו , ( 1981 ) _עמ' . 249-229  אל הספר
יד יצחק בן-צבי