מבנים בודדים

מבנים בודדים למעלה מעשרים מבנים בודדים מתקופת הברזל ב נמצאו באזור הנסקר כאן . המבנים הם בדרך כלל אחידים באופיים : הם בנויים אבני גוויל , והשתמרותם בדרך כלל דלה _: נדבך אחד או שניים , מלבד במקרים יוצאים מן הכלל . המבנים הבודדים שימשו _כנראה מבני מגורים בשולי יישוב , או מבנים עונתיים במרכז _שטח חקלאי . ייתכן כי חלק מן המבנים היו שייכים ליישוב _גדול"יותר , כדוגמת היישוב הכפרי שצוין לעיל , אך הרס המבנים השכנים הותיר אותם יחידים בשטח , ולכן קשה לסווגם לצורת יישוב כלשהי .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי