יישוב כפרי

יישוב כפרי בקטגוריה זו כללנו ארבעה אתרי יישוב שבהם ניתן להבחין במספר מבנים , לפחות כעשרה במספר , שניתן לתארכם בוודאות לתקופת הברזל . יישובים אלו ממוקמים על גדות נחלים או סמוך למקור מים . מרבית בתי המגורים מטיפוס ארבעה או שלושה מרחבים שהתגלו עד כה באזור ירושלים נחפרו באתרים אלה . מיעוט החפירות וקשיי הסקר באזור ירושלים , שברובו בנוי היום , הקשה על קביעת גבולותיהם של האתרים . נראה כי המבנים ביישובים אלה נבנו במרחק מסוים זה מזה , והמרחב ביניהם נוצל היטב למתקנים חקלאיים או לשטחי חקלאות שהיו בתוך תחום היישוב . בח'רבת א ראס _, למשל , נחפרו שני מבנים מטיפוס 'ארבעה מרחבים , ' שהמרחק ביניהם כ 40 מ , ' ונסקרו 7-5 מבנים נוספים על אותה גבעה במרחקים של 60-30 מ' זה מזה ( ראה _עמי . ( 398 המבנים נשענו על קירות טראסה . המתקנים הסמוכים , שהם גתות ובתי בד , מעידים על עיבוד התוצרת החקלאית בכפר עצמו . _2 ההגדרה של יישובים פזורים עומדת בניגוד למסקנותיהם של אדלשטיין וגיבסון , שראו ביישובים כמבשרת ירושלים וח'רבת א ראס דוגמאות ליישובים חקלאיים הכוללים בית חווה יחיד או מספר בתים בלבד . ראה : ג' אדלשטיין , י' ג...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי