חורבות

חורבות בקטגוריה זו כללנו אחד עשר אתרים : חורבות שבהן מצויים חרסים מתקופת הברזל ומתקופות מאוחרות יותר . לאור ריבוי הממצא מן התקופות המאוחרות , קשה לדעת מה היה השטח המיושב בכל אחד מאתרים אלה בתקופת הברזל . שבעה מתוכם נמצאים בספר המדבר , דהיינו בגבול המזרחי של האזור הנידון . נראים בהם שרידי מספר מבנים , בורות מים שנכרו בסלע הקירטון הרך של תצורת משאש או מנוחה , ומתקנים , אך קשה לדעת מה תקופת השרידים הנראים על פני השטח . פרנסת תושבי אתרים אלה הייתה כנראה בעיקר מרעה ומעט חקלאות באזורים המצומצמים שנותרו נוחים לגידולים .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי