תלים ואתרים גדולים

תלים ואתרים גדולים עשרה אתרים שנכללו בקטגוריה זו יוצרים טבעת , המרוחקת כדי 7-6 ק"מ מירושלים . האתרים הם : רמת רחל , תל _אל פול , ח'רבת אל בורג , _' _נבי סמויל , ראס אל בד , מוצא , עזריה , ענתא , חזמא וח'רבת _1 תודתי לעמוס קלונר על שהתיר לי להשתמש במידע מן הסקר קודם לפרסומו . הסקר נעשה מטעם רשות העתיקות ונמצא בהכנה לפרסום . עלמית . אתרים אלה שימשו בוודאי מרכזים אזוריים / מינהליים ליישובים קטנים סמוכים להם . קשה לחקור אתרים אלה ולאמוד את שטחם , הואיל ובמרביתם לא נערכו חפירות , או שנערכו חפירות בהיקף קטן . קשיי המחקר מרובים בעיקר במקומות שבהם קיימת בנייה מאוחרת ומודרנית , כמו _בחזמא ובעלמית . ביישובים הגדולים בולט מספרם וגיוונם של המתקנים : גתות ובתי בד , ולעתים גם ממגורות . סמוך לאתרים המרכזיים בקטגוריה זו מצויים שטחים חקלאיים ומבני שדה בודדים , כפי שניתן להבחין בשולי תל אל פול וממערב לרמת רחל .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי