פרק שישה־עשי סביבות ירושלים בתקופת הברזל ב (תקופת המלוכה)

_פרק _שישה עשי סביבות ירושלים בתקופת הברזל ב ( תקופת המלוכה ) נורית _פייג ירושלים , בהיותה בירת ממלכת יהודה בתקופת הברזל ב , שימשה מרכז עירוני רב חשיבות , שסביבו התפתחה פריפריה חקלאית המכונה 'סביבות ירושלים , ' מושג החוזר במקרא פעמים אחדות ( למשל : ירמיה יז _כו , לב מד , ( כאזור בפני עצמו בצד הנגב , השפלה וההר . יישובים נוסדו והתפתחו מסביב לעיר , וביניהם לבין העיר נוצרו קשרי גומלין . היישובים שיווקו לעיר תוצרת חקלאית , ואילו העיר ירושלים הייתה עבורם מרכז דתי ומנהלי . ברשימה זו ייסקרו היישובים הקדומים בסביבות ירושלים , במרחק של 7-6 קילומטרים ממנה , מן המאה הי' לפסה"נ ועד לחורבן הבית הראשון 586 ) לפסה"נ . ( המידע שבידינו מקורו בסקרים וחפירות שנערכו במשך השנים , בעיקר משנת 1967 ואילך . עיקר המידע הוא מ'סקר ירושלים , ' שנערך בראשותו של ע' _1 קלונר . באתרים שונים נערכו חפירות בשל פעולות הפיתוח המואצות הנעשות בשנים האחרונות . חקר תפרוסת האתרים בסביבת העיר נתקל בבעיות מתודיות לא קלות , מאחר שרבים מן האתרים היו מיושבים במשך תקופות ארוכות לאחר תקופת הברזל , וקשה לדעת ללא חפירות מה היה היקף האתר...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי