איור 3.טביעת חותם מרמת רחל ועליה חותם 'יהוד / יהועזר / פחוא'