מקדש שבי ציון בפרספקטיבה היסטורית

מקדש שבי ציון בפרספקטיבה היסטורית ראינו כי בספר עזרא נחמיה מוקדשת חטיבת פרקים שלמה לתיאור בניית המקדש ( עזרא א-ו , ( וכי לדידו של מחבר החטיבה , תולדות תקופת שיבת ציון הן בעצם תולדות המקדש . מה הן השקפותיו של מחבר החטיבה על מקומו של המקדש בתולדות ישראל ? נוכל לתאר השקפות אלה בנקיטת עמדה כלפי התקוות המשיחיות שנתלו בבניית המקדש , לא מתוך התפכחות אמוציונאלית שיש עמה אכזבה ותסכול , אלא כשלב אחד מעבר לכך : מתוך בחינה מחודשת של משמעות המקדש ומתוך הסתגלות _אידיאולוגית דתית מלאה . לדידו של מחבר עזרא א-ו ( שהוא ככל הנראה מחבר הספר כולו , ( עצם בניית המקדש היא הגאולה . בעוד שלפי השקפותיהם של חגי וזכריה נסבה הגאולה סביב שני צירים — מקדש ומלכות בית דויד — הרי לבעל _עזרא נחמיה יש רק ציר אחד : המקדש . הספר כולו מבטא עמדה אנטי אסכטולוגית מובהקת וביטול גמור של השאיפות לשחרור לאומי ולעצמאות מדינית . הדברים מגיעים עד כדי כך שהוא משכיח לחלוטין את מוצאו של זרובבל בן שאלתיאל מבית דוד . הספר מבטא קבלה גמורה של המציאות המדינית כפי שהיא , ועוד יותר - ראיית המציאות הזאת כביטוי לחסד ה . ' לגבי דידו , ראשית הגאול...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי