תפיסת המקדש בישעיה סו א-ב

תפיסת המקדש בישעיה סו א-ב כוחם של דברי חגי וזכריה והמקור להשפעתם נעוצים כאמור בתפיסה הכוללת שלהם - ראיית דורם כדור הגאולה , ותפיסת בניית המקדש לא כסיום הגאולה ובשיאה , אלא כצעד הראשון לקראת מימושה . השאלה היא , האם השקפה זו היתה משותפת לעם כולו באותה תקופה , או שהיו קיימות גם השקפות אחרות , שבמקביל תפסו באופן שונה את תולדות ישראל ואת מקומו של המקדש ? העדויות שבידינו אינן מאפשרות לעמוד על כל גוני ההשקפות של התקופה ; אולם קול אחד , שעצם הישרדותו מעוררת פליאה , מבטא עמדה עקרונית ותיאולוגית שונה מן היתר . זוהי הנבואה בישעיה סו א-ב . נבואה זו יוצאת דופן וחורגת מכל הקשריה , בין אם נייחס אותה לישעיהו השני או לישעיהו השלישי . גם גבולותיה של הנבואה אינם ברורים די הצורך . ישעיה סו מורכב מיחידות קטנות , המתחברות זו אל זו בקשרים אסוציאטיביים , ולא ברור מה יחסה של נבואה זו אל המשכה המיידי בסו ג-ד ( או ה ) ואל הנבואה שבפסוק ו ואילך . ואולם , אין בנתונים אלו כדי לטשטש או לשנות את משמעות הדברים הברורים הנאמרים בה . לשון הנבואה קצרה _: _'כה אמר ה' השמים כסאי והארץ הדם רגלי , אי זה בית אשר תבנו לי ואי ז...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי