מקומו של המקדש במחשבת התקופה

מקומו של המקדש במחשבת התקופה מה מקומו של המקדש ומה מעמדו במחשבת התקופה ? מן הדברים שלעיל עולה תשובה חלקית בלבד . ספר עזרא נחמיה , המקדיש חטיבה שלמה ( עזרא _א0- לעניין זה , ועובדת מקומו המרכזי של המקדש והעבודה בו בנבואותיהם של נביאי הדור , חגי וזכריה , ומלאכי המאוחר להם במקצת , מלמדים על חשיבותו במחשבת התקופה . השאלה היא , האם נוכל להגדיר ביתר דיוק את משמעותה של אותה 'חשיבות , ' ואת ביטוייה השונים ? נקודת מוצא טובה לבירור עניין זה הם דברי הנביאים . חגי וזכריה רואים את תפקידם בעידוד העם לבנות את המקדש , והם אכן מצליחים בכך . מה היו הטענות שבאמצעותן הבהירו את ההכרחיות בבניין המקדש וכיצד הצליחו להוציא את העם מן האדישות שבה היה נתון ? ראינו שחגי חבריה פעלו על רקע שפל כלכלי עמוק . מצב זה , שחברו בו בצורת , יבולים זעומים , פגעים ביבול ואי שקט כללי , מספק הסבר רציונאלי בר תוקף למחדל הבנייה . ואולם , כאן מקורו של הייחוד בעמדת הנביאים . את ההסבר הסיבתי הפשוט — מצב כלכלי גרוע כסיבה ואי בניית המקדש כתוצאה - הם מעמידים על ראשו : המצב הכלכלי הוא התוצאה , וסיבתו נעוצה באי הבנייה ! דברי חגי נאמרים בשנ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי