המקדש בראשית תקופת בית שני

המקדש _בראשית תקופת בית שני על תולדות המקדש לאחר הקמתו נוכל לומר בהקשר זה רק דברים מעטים . בראש לכול , התעוררה הבעיה המעשית : כינון שיטתי של העבודה במקדש , הספקה מסודרת של צרכיו וארגון סגל הפולחן . הדיון בשאלה זו במלוא היקפה חורג ממסגרת מחקר זה , ונזכיר רק דברים אחדים הנוגעים להיבטים כלליים של הנושא והעולים משני מקורות : זיכרונות נחמיה ונבואת מלאכי . זמנו של נחמיה ברור : הוא בא ליהודה בשנת עשרים לארתחשסתא הראשון , שהה בירושלים שתים עשרה שנים , נקרא לשוב לחצר המלך , וחזר ליהודה ( נחמיה ב א ואילך ; יג ו . ( משך פעילותו ביהודה היה אפוא משנת 445 לפסה"נ ואילך . זמנו המדויק של מלאכי אינו ידוע , ורק הרקע הכללי 74 של נבואותיו , המשקף תנאים דומים לאלה של נחמיה , מעמיד אותם בערך באותה תקופה . אנו מצויים , אם כן , כשבעים שנה לאחר חנוכת בית המקדש , ופחות מזה אם נקדים את זמנו של מלאכי . שני כתובים בספר נחמיה עוסקים בדאגה לעבודת המקדש : חלק הארי של האמנה המובאת בפרק י , ותיאור פעולותיו של נחמיה לאחר שובו משושן הבירה , בפרק יג . לפי סדר האירועים בספר עזרא נחמיה , המצב המתואר בפרק יג משקף נסיגה מן האמ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי