הפולחן בירושלים מחורבן בית ראשון ועד חנוכת הבית השני

הפולחן בירושלים מחורבן בית ראשון ועד חנוכת הבית השני עד כאן תולדות המקדש ותיאורי הקמתו במקורות העומדים לרשותנו . לפני שנעבור להיבטים אחרים של הנושא , נראה לנו שיש להשלים את הדיון בשאלה נוספת : האם 'תולדות המקדש' בתקופת שיבת ציון הם גם 'תולדות הפולחן ? ' ביתר דיוק : מה התרחש ביהודה מבחינת פולחן ה' בימים שמחורבן המקדש על ידי נבוכדנאצר בשנת 587 / 6 לפסה"נ ועד _כינון העבודה בו בימי _דריוש _, עם חנוכתו בשנת 517 לפסה"נ ? במקרא עומדים לרשותנו טקסטים אחדים המאפשרים לענות על שאלה זו , לפחות באופן חלקי . נקודת המוצא הראשונה היא בירמיה מא . הפרק עוסק בהריגתו של גדליהו בן אחיקם ותוך כדי התיאור הוא מספר : 'ויבאו אנשים משכם משלו ומשמרון , שמנים איש מגלחי זקן וקרעי בגדים ומתגדדים , ומנחה ולבונה בידם להביא בית ה" ( ירמיה מא ה . ( המועד — 'בחדש השביעי' ( שם , פסוק א ) מלמד כי אנשים אלה עלו לרגל , כנראה למועד חג הסוכות , לבית _ה' אשר בירושלים . משמע שחודשים אחדים לאחר שריפת בית המקדש וחורבן ירושלים , כשהארץ נתונה עדיין במצב של אי שקט והדרך בוודאי רבת סכנות , המשיכו אנשים מן הצפון לעלות לרגל לירושלים . ה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי