מתי הונחו יסודות המקדש

מתי הונחו יסודות _המקדש אם שיחזרנו נכונה את המציאות ההיסטורית , עולה כמעט מאליה השאלה , מה גרם לבעל ספר _עזרא נחמיה לייחס את הנחת יסודות המקדש לזרובבל ? נראה לנו כי ניתן להסביר זאת בצירוף של גורמים אחדים , מהם המשותפים לכל תהליך של כתיבה היסטורית המרוחקת מן האירועים , ומהם המיוחדים להשקפותיו של מחבר הספר . ראינו כי דמותו ופועלו של _ששבצר לא השאירו את רישומם בזיכרון העם , וכי כבר בימי דריוש הייתה דמותו רחוקה ובלתי נודעת . עם זאת , נשאר בתודעת העם זכר הקשר שבינו ובין העברת כלי המקדש מבבל לירושלים . לעומת זאת , דמותו של זרובבל הלכה והתחזקה , עד שתפסה את מלוא הבמה ההיסטורית . לנתונים אלה כוח מדרבן בתהליך _60 בכך מבטא דריוש למעשה את היות המקדש ' _מקדש מלך' והיות המלך הפרסי ממלא מקומם וממשיכם של מלכי יהודה . קרבן ל'שלום הקיסר' נהג ביהודה גם בתקופת שלטון רומא , והפסקתו היתה אות לתחילת המרד הגדול . ראה : יוסף בן מתתיהו , מלחמת היהודים , ב יז ב . מקובלת הדעה כי יש לראות את שתי התופעות כרצף אחד , לכל אורך התקופה . ראה , למשל : _בן ששון ( לעיל , הערה , ( 8 _עמ' . 164 _" עובדה זו זכתה לפירושים רבי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי