עזרהא - ג לעומת עזרה ה יג - ו ה

עזרהא - ג לעומת עזרה ה יג - ו ה השלבים הראשונים של בניית המקדש מתוארים , כאמור , רק בספר עזרא נחמיה , אבל הם מתוארים שם פעמיים : בראשונה — בתיאור השוטף , המובא בעזרא א-ג , שאותו הבאנו בקצרה לעיל ; ובשנייה — בסקירה לאחור , מימי דריוש לימי כורש , המובאת בעזרא ה יג-ו ה . תיאורים אלה נבדלים זה מזה בעניינים אחדים , ובהם : הכרזת כורש — למי ניתנה ומה כללה ? מימון המקדש — על מי הוטל וכיצד בוצע ? מי הניח את יסודות הבניין ומה היו תולדותיו עד לימי דריוש ? נקודת המוצא לבניית המקדש מוגדרת היטב : רישיון כורש , בשנה הראשונה למלכותו . ואולם תשיח זה מצוי בספר _עזרא נחמיה בשתי גירסאות שונות , וזו אחת הבעיות המוכרות והנידונות ביותר במחקר הספר . * התעודה האחת , בעברית , פותחת את ספר _עזרא נחמיה בעזרא א _ב-ד , ותחילתה _32 _בדרך זו מתוארים הדברים בספר מלכים . שלמה הוא הבונה , וכל הקשור למקדש מיוחס לו ( _ראה מלכים א , ו-ח . ( תמונה שונה מצטיירת בספר דברי הימים , ובה שני הבדלים עיקריים : ( 1 ) כל הנחוץ לבניית המקדש הוכן מראש על ידי דויד ונמסר לשלמה ( דברי הימים א , כב א-ה , יד-טז ; כח יאיט ; כט ב-ה ( 2 ) ;( ג...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי