הפסקת הבנייה וחידושה

הפסקת הבנייה וחידושה הקושי העיקרי מבחינה כרונולוגית נעוץ בסיפור על הפסקת הבנייה בימי כורש וחידושה בימי דריוש , והוא בא לידי ביטוי הן בתחילת הסיפור והן בסופו , כלומר : בשתי הנקודות שבהן מתקשר הסיפור אל הרצף שבו הוא נתון . כבר הזכרנו לעיל את המאורעות שהובילו להפסקת הבנייה . ראשית התיאור מתקשרת לימי כורש ומספרת באופן כללי על מעשיהם של אויבי ישראל : 'ויהי עם הארץ מרפים ידי עם יהודה _ומבהלים אותם לבנות . וסכרים עליהם יועצים להפר עצתם כל ימי כורש מלך פרס ועד מלכות דריוש מלך _פרס' ( עזרא ד ד-ה . ( בהמשך נזכרים בקיצור מכתב שטנה שנשלח לאחשורוש ומכתב שנשלח לארתחשסתא על ידי _'בשלם _מתרדת טבאל ושאר בנותיו' ( פסוקים ו-ז . ( שיאה של המעורבות העוינת בא בתיאור מפורט של ההתכתבות בין רחום בעל טעם ושמשי ספרא ובין ארתחשסתא מלך _25 ראה גם : ח' תדמור , 'כרונולוגיה , ' א '' מ _, ד , _עמ' . 306 פרס . התיאור מורכב כך : בפסוק ח באה הצגה של האיגרת ; בפסוקים ט-טז מובא נוסח האיגרת ; בפסוקים יז-כב מובאת תשובתו התקיפה של ארתחשסתא ובפסוקים כג-כד מתוארת הפעולה להפסקת הבנייה . הקושי הכרונולוגי בולט ביותר : פעולות האיבה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי