תיאור בניית המקדש בעזרא א-ו

תיאור בניית המקדש בעזרא _א-ו בדומה למקדש שלמה ולמקדש _הורדוס , היוזמה לבניית המקדש יצאה מן השליט , הוא כורש מלך פרס . אך בשונה מן המקרים האחרים היה כורש , שליטה העליון של יהודה , ולא מלכה הישיר , ומעורבותו במפעל הבנייה היתה ככל הנראה קטנה . מסיבה זו , ומסיבות נוספות המתלוות 19 ראה : קויפמן , האמונה הישראלית , ד , _עמ' ; 215 מיטשל , חגי וזכריה , _עמ' ; 30-27 רודולף , חגי _זכריה מלאכי _, _עמ' 23-22 20 ראה , מצד _אחד : קויפמן , האמונה הישראלית , ד , _עמ' 215 ( וכן בהערות , ( 10 _, 7 , 5 , 3 הטוען שאין בספר אפילו פסוק משני אחד ; ולעומתו : _. _^ _. _\ _1 _. _ _\\ _' 1967 _, _מ _1108 _£ _01-500 _} _10 _?] _0 1-8 , _^ _580 _, _ת _^ _6 _ט _86 27-83 _. קק , המייחס חטיבות גדולות בספר _ל'עורך כרוניסטי . ' וכן ראה : _056 _0 _£ _ק _" _1116 _? _111 , _ת _8 _. _\ _1350 _י _16 _^ _' _01 _^ _" 01 _1110 8001 _{ 01 _מ _1116 " _£ < _11101131 _? _13 413-421 _. קק 27 ( 1977 ) _, _, _ , _^ _7 י _ו . _113 _§§ _3 גם _מ"סון מייחס חשיבות רבה למסגרת העריכתית של הספר , אך איננו רואה בה _'מסגרה _כרוניסטית' הורבי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי