פרק חמישה־עשר מקדש שבי ציון; מציאות ואידיאולוגיה

פרק _חמישה עשר _מקדש _שבי _ציון _; _מציאות _ואידיאולוגיה שרה יפת מן הבחינה החומרית יודעים אנו על מקדש שבי ציון רק מעט מן המעט . מצד תוכניתו הארכיטקטונית , ממדיו , החומרים שמהם נבנה , קישוטיו ואביזריו — זהו השלב הידוע פחות מכול בתולדות מקדש ירושלים . על מקדש שלמה מצויה בידינו עדות מקראית מפורטת , בשתי _גירסאות , הנותנת בידינו , למרות ההבדלים בפרטים , תמונה טובה של המקדש ואביזריו . על מקדש הורדוס מצטרפות הידיעות הספרותיות השונות אל העדות הארכיאולוגית המרשימה . ואילו על מקדש שבי ציון אין בידינו אלא פרטים מעטים , שאין בהם כדי לספק את רצון הדעת . עובדה זו אסור לה שתמעיט את מקומו וחשיבותו של המקדש בתולדות ישראל , ואת תפקידו בהתחדשותה ובבנייתה של היהדות בראשית ימי הבית השני ובהמשכם . 3 בנייתו של המקדש הסתיימה בשנת 517 לפסה"נ וחנוכתו נחוגה בירושלים . את סופו של המקדש יש לראות בבניית המקדש החדש על ידי הורדוס , בשנת שמונה עשרה למלכותו , שהיא שנת 20 / 19 לפסה"נ . מקדש שבי ציון עמד על תלו אפוא כמעט חמש מאות שנה , משך זמן ארוך אפילו ממקדש שלמה . אף כי במשך השנים נעשו בו תיקונים ושינויים , בעיקרו של...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי