פרק ארבעה־עשר ירושלים בימי שלטון פרס: מתאר העיר והרקע ההיסטורי

_פרק _ארבעה עשר ירושלים בימי שלטון פרס : מתאר העיר והרקע ההיסטורי חנן _אשל בשנים 597 ו 586 לפסה"נ נפגעה ירושלים קשות . רבים מתושביה נלקחו לגולה , ואחרים שלא גלו , עברו כנראה להתגורר בארץ בנימין . הבבלים השאירו ככל הנראה את ירושלים בחורבנה , אך בני המשפחות הירושלמיות שנותרו בארץ והתגוררו בסביבות ירושלים המשיכו לקבור את מתיהם במערות הקבורה המשפחתיות שנחצבו בסוף ימי בית ראשון מחוץ לירושלים . אפשר שאף ניסו לחדש את הפולחן במקדש החרב , ויש סוברים שהם ששיפצו את המזבח . אף אם נאמץ השערות אלו , אין להניח שהיה יישוב יהודי ניכר בירושלים בתקופת השלטון הבבלי . בשנת 538 לפסה"נ התיר _כורש מלך פרס לגולי יהודה לשוב לירושלים כשם שהתיר למיעוטים אחרים מאזור ניפור לשוב למולדתם . כורש אף הרשה ליהודים לבנות את המקדש , ההרוס בירושלים . שנותרה בארץ . לפיכך אפשר שהמזבח נבנה על ידי בני הקבוצה השנייה והקמתו יוחסה לשבי הגולה . להלן , _עמ' . 372-370 ראה : תדמור , עליית כורש ; _7116 י 31 _, י 11 ק _£ 1 . ( 116 6 ( _11- _ח 1 _וח 0 ד 11 ו _11 _23 _מו ( 165 _ת 0 _מ . 8 _831 311 ( 1 _00116- _[\ _1 _$ _9111 _\ _11 _כ _6...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי