מעזיבת נחמיה ועד לסוף התקופה הפרסית 532-413) לפסה"נ)

מעזיבת נחמיה ועד לסוף התקופה הפרסית 532-413 ) _לפסה"נ ) בשנת 413 לפסה"נ עזב נחמיה את ירושלים , וספר זיכרונותיו נחתם בידיעה האחרונה במקרא על ירושלים בתקופת שלטון פרס . מכאן ואילך משתתקים המקורות , ושתיקתם נמשכת עד לכיבוש ארץ ישראל בידי אלכסנדר מוקדון 332 ) לפסה"נ . ( הגורמים לשתיקת המקורות הם אותם גורמים שבגללם השתתקו המקורות בתקופה שבין בניית המקדש לעליית עזרא — דלות המאורעות . גם יוסף בן מתתיהו לא ידע לספר על התקופה שבין עזיבת נחמיה לכיבוש המוקדוני , ולמילוי החלל סיפר את סיפור מרדכי ואסתר ( קדמוניות , יא , ו , , ( 296-184 בעוד שעל המתרחש ביהודה היה לו מעט מאוד לומר ( שם , יא , ז , . ( 303-297 יוסף מוסר שאחרי מותו של הכוהן הגדול אלישיב — בן זמנו ויריבו של נחמיה — ירש את מקומו בנו יוחנן , אשר 'בגללו חילל בגוהי שר צבאו של ארתחשסתא את בית המקדש והטיל מס עובד על היהודים' ( קדמוניות , יא , ז , . ( 297 הסיבה היתה ריב בין האחים יוחנן וישוע , בני אלישיב . ישוע , שהיה ידידו של בגוהי , שאף לרשת את הכהונה הגדולה . יוחנן הרג את ישוע בבית המקדש , ולדברי ההיסטוריון שימש מעשה זה לבגוהי 'תואנה והוא נפ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי