ירושלים והגולה

ירושלים והגולה ירושלים היתה מרכז הקהילה האזרחית המקדשית , אבל הקהילה לא הקיפה את כל העם היהודי . _תבו של העם ישב בגולה . מה היתה ירושלים ליהודי הגולה ? האם עמדה ירושלים בקשרים עם יהודי הגולה ומה היה טיבם ? המקורות בעניין זה דלים , ולפיכך יש מקום לשער שהקשרים בין ירושלים והגולה היו מצומצמים ולא העסיקו ביותר את בני הזמן — לפחות לא את חברי הקהילה ותושבי ירושלים . הידיעות המצומצמות מעידות שמראשית שיקומה של ירושלים היו קשריה עם הגולה _חד צדדיים ואופים אחד . הקהילה וירושלים ביקשו את עזרת הגולה הבבלית . הגולה הושיטה להם עזרה בעליות חדשות ובסעד חומרי ומדיני . בשנת 445 לפסה"נ עוד פנו מנהיגי ירושלים לעזרת נחמיה ( נחמיה א א ואילך . ( אבל בשנת 419 לפסה"נ כבר פנו ראשי היהודים , שכירי הצבא הפרסי ביב שבמצרים , לראשי הקהילה בירושלים בענייני דת ופולחן . הם פנו לשאול על מועד חג הפסח ודיניו . כעבור שתים עשרה שנה , בשנת 407 לפסה"נ , פנו לירושלים לתמיכה מדינית , להשתדל בעדם אצל השלטונות בדבר שיקום מקדשם ההרוס . שינוי זה במעמדה של ירושלים מלמד על גידול השפעתה וסמכותה של הקהילה בירושלים בעולם היהודי , ומבשר ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי