ההנהגה העירונית

ההנהגה העירונית מקומו ותפקידו של מרכז בארגון חברתי מדיני נקבע בעולם העתיק לפי שני דגמים . לפי דגם אחד , הוא דגם _ה'פוליס' היווני הקלאסי , המרכז העירוני הוא המדינה , ולפיכך אתונה היא _אטיקןה . לפי הדגם השני , הבירה היא רק מרכז שבו יושבות ההנהגה המדינית והנהלת המדינה . מה היה מעמדה של ירושלים במדינת יהודה ובקהילת יהודה ? מלבד ירושלים היו ביהודה ערים נוספות שלהן שלטון עירוני פנימי של 'זקני העיר ' , _' שופטים' _48 _שטח . התרבות החומרית , _עמ' 207-206 ו'כל העם' — היא אסיפת תושבי העיר ( עזרא י יד ; רות ד ב ועוד ; יהודית ו יד ועוד . ( מוסדות העיר הופקדו על ענייניה ועל ענייני תושביה , כגון : הגנת העיר ( יהודית ו טז ואילך , ( משפט ( רות ר א ואילך ) ועוד . האם היתה בירושלים הנהגה עירונית פנימית בדומה לשאר ערים ? המקורות מזכירים רק נושא תפקיד אחד שאפשר להגדירו כבעל משרה עירונית . בסיפור על בניית חומת ירושלים מזכיר הכתוב את 'חנניה שר הבירה על ירושלם' ( נחמיה ז ב . ( נראה שתואר זה מקביל לתואר 'שר _העיר' הידוע מהמקרא וממקורות אפיגרפיים . במקרא נזכרים שרי העיר של שומרון ( מלכים א , כב _כו ; מלכים ב ,...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי