השלטון האוטונומי של הקהילה

השלטון האוטונומי של הקהילה הקהילה האזרחית המקדשית במדינת יהודה נהנתה מאוטונומיה פנימית נרחבת למדי , ולה שני יסודות : היסוד החיצוני , שכלל את הסמכויות והזכויות שקיבלה מהשלטונות הפרסיים ; והיסוד הפנימי , הוא האמנה שנכרתה בירושלים בשנת 444 לפסה"נ . טעמה ומטרתה של האמנה היו כשל _0131 _58 _מ 611 . 11 , 24 _311 _( _1 _1116 _? _10 _^ _1 _אי _, _67 _. _11611261 _, _י _11 _ט _1686111311 _\ _' 6 31 1116 ? _6151311 _£ _0 _) _' _31 _€0 ק _1 _* 6 109-119 _. קק 16 , 8 ( 1994 ) , _ץ _} 110 ( 6 _ק 71 ( _111561 _* _39 ויינברג , הקהילה _האזרחית המקדשית , _עמ' _40 . 136 שטרן , התרבות החומרית , _עמ' 200 ואילך ; אביגד _, _בולות וחותמות , _עמ' כג-כח . _41 _מ 0 _$ _מ _168510 _קת 1 _7 _\* _0 _863111 _ז _016 0 _אי 611 , _/ 1 . _\ _111131 ( , 1 _י 3 _\ _א 61 ; 1 . _. ק , _16 _* _0111 _, 21 ( 1989 ) , י ? _01160 _' , 1 £ _. _[ , י _18 _ז _110 _קת _50 _מ 1 _ץ _161 _ז _8 _0 _? _501116 _? _0 _ח 1 _מ 163 _כ ) י 45 _. ק 46 ( 1996 ) , _42 _י' _נוה בתוך : עונת החפירות החמישית בתל חרסים ( נחל ברקאי ) _, 1994 תל אביב , 1...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי