מעמדה של ירושלים בקהילה

מעמדה של ירושלים בקהילה ירושלים לא היתה העיר היחידה בקהילה . המקורות המקראיים והארכיאולוגיים מעידים על כחמישים ערים ביהודה ובבנימין , ביניהן ערים בצורות בעלות אוכלוסייה לא קטנה , המנהלות חיי כלכלה פעילים . אבל לירושלים היה מקום מיוחד בין ערי הקהילה , והיא היחידה שנקראה _'קדש' ( נחמיה יא א , יח , ( ביטוי מובהק למעמד מיוחד של קדושה בלשון המקרא . ביטוי זה משקף את המציאות ואת ההכרה בירושלים _כבמרכז הפולחני והדתי של יהודה . אבל זה לא היה התפקיד היחיד של ירושלים , אולי אפילו לא תפקידה העיקרי . בתיאור של מעמד קריאת התורה _מצינו שימוש אינטנסיבי וחריג בפעלים מן השורש בי '' ן ובשם העצם המופשט ' בינה , ' המציינים במקרא את התבונה , הפעילות השכלית של האדם ושל האל בתיאורים אנתרופומורפיים . פעלים משורש _בי"ן והמילה 'בינה' אופייניים לספרות החכמה , אבל אפילו שם _28 ויינברג , העיר . _101- ז _11 _חז _16 _י 5 X 11 _( 116 $ _111 _1 _x _^ _1 _X _1001 , _ת 01 __ _^ 111 _§ _1 _מ _§ _6168 _* 1 _^ _011 _( _10 _מ 1 , _86111616 ) ' , _1 _. _08 _;\ _, _ץ _0 _$ 39-42 _. קק ; 1970 , _י''ש ליכט _, 'קדש , קדוש , קדו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי