פיצול חברתי

פיצול חברתי ההרכב החברתי המקצועי של האוכלוסייה הוליד ניגודים חריפים בקהילה כולה ובייחוד בירושלים . נוצר _אי שוויון כלכלי , שהתבטא בריכוז הקרקעות בידי המשפחות העשירות ובעלות ההשפעה _ובהתדלדלות של משפחות אחרות , עד כדי שיעבוד בניהן ובנותיהן לעשירים : 'ועתה כבשר אחינו בשרנו בבניהם בנינו , והנה אנחנו כבשים את בנינו ואת בנתינו לעבדים , ויש מבנתינו נכבשות ואין לאל ידנו ושדתינו וכרמינו לאחרים' ( נחמיה ה ה ואילך . ( כאן עלתה בעיה עקרונית : האם הקהילה צריכה להיות ארגון שוויוני במידת מה ; או שמא תהיה חברה לא שוויונית , שיש בה פערים כלכליים בולטים ולפיכך גם פיצול _כלכלי חברתי חריף ? נחמיה הכריע לטובת האפשרות הראשונה . הקהילה האזרחית המקדשית הושתתה על משטר בתי האבות , שהגביל את הפיצול הכלכלי החברתי ; עובדה זו , בצירוף האיום מבחוץ שהצריך ליכוד חברתי , חייבה את עיקרון השוויוניות . הדרך לתיקון הפערים בקהילה היתה להפעיל את חוק השמיטה העתיק , שביסודו נטייה שוויונית . נחמיה רב עם העשירים , ששיעבדו את שדות אחיהם העניים וכבשו את בניהם ובנותיהם לעבדים : _'ואריבה את החרים ואת הסגנים , ואמרה להם : משא איש בא...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי