העיר היתה גדולה מדי והאוכלוסייה מועטת: 'והעיר רחבת ידים וגדולה והעם מעט בתוכה ואין בתים בנוים' (נחמיה ז ד.( כדי למלא את הפער ולאכלס את ירושלים בהתאם לגודלה פנה נחמיה אל הסינאויקיזם - העברת חלק מהאוכלוסייה הכפרית אל העיר.נחמיה הגשים את הסינאויקיזם של

העיר היתה גדולה מדי והאוכלוסייה מועטת : 'והעיר רחבת ידים וגדולה והעם מעט בתוכה ואין בתים בנוים' ( נחמיה ז ד . ( כדי למלא את הפער ולאכלס את ירושלים בהתאם לגודלה פנה נחמיה אל הסינאויקיזם - העברת חלק מהאוכלוסייה הכפרית אל העיר . נחמיה הגשים את הסינאויקיזם של _22 ויינברג , הקהילה _האזרחית המקדשית _, _עמ' 107 ואילך . _23 י '' פ ויינברג , לידת ההיסטוריה : החשיבה _ההיס טורית במזרח הקרוב באמצע האלף הראשון לסה _'' נ _, מוסקבה , 1993 _עמ' 37-36 ( רוסית . ( ירושלים על ידי ש'הפילו גורלות להביא אחד מן העשרה לשבת בירושלם עיר הקדש ותשע _הידות בערים' ( נחמיה יא א . ( הפלת הגורלות היתה חיקוי לעיקרון של חלוקת הארץ בגורל לשבטים ( במדבר כו _נה ואילך ; יהושע טו א ואילך , ( בין שהדבר היה בגדר עובדה היסטורית בין שהיה תפישה _היסטוריוגרפית דתית מופשטת . בין כך ובין כך , ההיתלות בעיקרון הגורל , שהוא התגלות האל , מעידה על המשמעות החשובה שייחסו נחמיה ובני דורו לסינאויקיזם של ירושלים . לפי הנתונים שברשימת תושבי ירושלים אחרי הסינאויקיזם ( נחמיה יא ד-יט , ( הם מנו 3 , 044 גברים ; מכאן שישבו בה 15 , 000-12 , 000 נפש...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי